Algemene voorwaarden Arbokiezer in het kort

 1. De klant staat voorop. Jij dus.
 2. Onze dienstverlening is gratis.
 3. Arbokiezer is gegarandeerd onafhankelijk.
 4. We geloven in persoonlijk contact.
 5. We helpen jou. Altijd.
Arbokiezer krijgt gemiddeld een score van4.43 over een totaal van 257 beoordelingen

Algemene voorwaarden Arbokiezer - uitgebreid

Arbokiezer helpt jou bij het selecteren van de juiste partners voor jouw arbo- en verzuimbeleid. Ons selectiesysteem vindt op basis van jouw wensen en eisen de drie best passende Arbodiensten en vraagt hier vervolgens offertes op. Arbokiezer is geschikt voor organisaties vanaf ongeveer 25 medewerkers. Maar we helpen jou altijd. Of je nu 1 of 20.000 medewerkers in dienst hebt.

 • De klant staat voorop. Jij dus.
 • We geloven in persoonlijk contact. Daarom neemt jouw persoonlijk arbo adviseur nadat je de aanvraag hebt ingediend, altijd eerst telefonisch contact met je op. In de regel is dit binnen 24 uur. We nemen jouw aanvraag door, stellen indien nodig aanvullende vragen en geven je persoonlijk advies. Hierna hebben we meestal voldoende informatie om jouw aanvraag te kunnen matchen met het aanbod en deze uit te zetten bij de drie best passende aanbieders.
 • Door gebruik te maken van Arbokiezer ga je er zonder voorbehoud mee akkoord: Dat Arbokiezer op basis van de door jou opgegeven wensen en eisen, in zowel de online vragenlijst op Arbokiezer.nl als via eventuele nadere telefonische of mondeling toelichting van jou aan een medewerker van Arbokiezer, een top-3 van best passende Arbodiensten voor jouw organisatie wordt bepaald. Dat deze drie best passende Arbodiensten via Arbokiezer een Request For Proposal (ook wel offerte verzoek) namens jouw organisatie zullen ontvangen en je vervolgens via Arbokiezer binnen gemiddeld 1 week een adviesrapportage ontvangt inclusief drie maatwerkoffertes van deze Arbodiensten.
 • De drie best passende arbodiensten ontvangen jouw contactgegevens en kunnen contact met je opnemen.
 • In ons Privacy Statement lees je hoe we met de door jou verstrekte gegevens omgaan
 • Arbokiezer plant voor jou ook afspraken met deze drie arbodiensten om deze offertes en de dienstverlening in relatie tot jouw organisatie met je te bespreken.
 • Arbokiezer is gebaseerd op het jaarlijks onderzoek Arbodienstverlening. Aan het onderzoek werken al sinds 2007 elk jaar zo’n 50 arbodiensten mee die gezamenlijk meer dan 4 miljoen werknemers in Nederland bedienen. Ook wordt de jarenlange ervaring op het gebied van Arbodienstselectie in de adviezen verwerkt.
 • Het gebruik van Arbokiezer inclusief de persoonlijke ondersteuning van Arbokiezer is voor organisaties geheel gratis. Arbokiezer maakt wel gebruik van een zogenaamde 'appreciation fee'. Dit betekent dat als jij vindt dat het advies voor jou een waarde in Euro's heeft gehad, je ons kunt vragen jou hiervoor een rekening te sturen.
 • Arbokiezer is gegarandeerd onafhankelijk. Arbokiezer waarborgt deze onafhankelijkheid door contractuele afspraken met dienstverleners die voor alle aanbieders gelijk zijn. Arbokiezer ontvangt van Arbodiensten een jaarlijkse vergoeding en daarnaast een businessvergoeding voor het leggen van succesvolle contacten.
 • Het gebruik van Arbokiezer is gebaseerd op zogenaamde fair use. Dit betekent dat wanneer jij op oneigenlijke gronden misbruik maakt van onze dienstverlening en/of advies, wij de door ons gemaakte uren en/of gederfde inkomsten in rekening kunnen brengen. Een voorbeeld van misbruik is wanneer je naast onze selectie een eigen selectie van aanbieders toevoegt, zonder ons hierover vooraf te informeren.
 • Arbokiezer is gerechtigd om de naam, logo of foto van haar klanten te vermelden in al haar uitingen, zoals bijvoorbeeld de website, brochures en dergelijke.
 • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee Arbokiezer alle informatie heeft verzameld en geanalyseerd, kan de weergegeven informatie of de uitkomst van de selectie onjuistheden bevatten. Arbokiezer kan voor eventuele onjuistheden geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.

Copyright

 • Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de informatie van deze site is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Arbokiezer.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan de informatie van deze site en/of de informatie uit een RFI of andere informatie van Arbokiezer te gebruiken voor een verder eigen selectieproces.

Over de gehele site en rapportage geldt © Arbokiezer.