Bel ons: 06 371 986 45 of 06 110 008 18

Transparantie

“There ain’t no such thing as a free lunch” (bron: The Moon Is a Harsh Mistress)

Een gratis advies is mooi, maar Arbokiezer zal toch wel ergens geld aan verdienen?

Ja, dat is zo. Arbokiezer verdient op een aantal manieren geld aan een advies.

  1. Wij steken veel tijd in het in kaart brengen van alle Arbodienstverleners. Met behulp van ons jaarlijks onderzoek onder alle arbodiensten in Nederland, een vragenlijst met ruim 140 vragen en uitgebreide gesprekken met de dienstverleners, krijgen wij een objectief en vergelijkbaar beeld van de diensten die door arbodiensten worden aangeboden. Daarnaast onderhouden wij deze website en schrijven wij geregeld artikelen in het domein van arbo en verzuim. De arbodiensten betalen Arbokiezer een abonnementsvergoeding om opgenomen te worden op onze website. De kosten voor een abonnement zijn voor elke aanbieder even hoog.
  2. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, gaan wij uw eisen en wensen matchen met de gegevens die wij verzameld hebben over het aanbod van de Arbodiensten. Op basis van die match worden maximaal drie aanbieders geselecteerd die het best voldoen aan uw eisen en wensen. Deze aanbieders wordt gevraagd een RFP (Request for Proposal) of offerte op te stellen. Deze drie aanbieders betalen een leadfee om het aanbod te mogen doen. De fee is voor elke aanbieder even hoog.
  3. Als de klant daadwerkelijk een contract met een van de door ons geadviseerde arbodiensten afsluit, dan vragen wij van die aanbieder een bescheiden eenmalige businessfee voor het ontvangen van de opdracht. De hoogte van de fee is voor elke aanbieder even hoog. Zo waarborgen we onze onafhankelijkheid.
  4. Arbokiezer is de enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite. We maken geen onderdeel uit van een arbodienst, noch hebben wij enig belang in een of meerdere arbodiensten. We hebben bovendien met alle arbodiensten gelijke afspraken. U kiest uw toekomstige arbodienst uit de 45 aangesloten arbodiensten.  Zo waarborgen wij we onze onafhankelijkheid.
  5. Bent u tevreden over onze dienstverlening dat kunt u besluiten ons een 'appreciation fee' toe te kennen. U geeft aan wat u ons advies en inspanningen waard vindt en ontvangt hiervoor van ons een factuur. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u geen keuze heeft gemaakt uit een van onze aanbieders, maar u dankzij onze inspanningen wel een goede afweging heeft kunnen maken.
  6. Wij doen alleen zaken met arbodiensten waar u tevreden over bent. Dit doen wij door periodiek de tevredenheid van onze klanten te meten bij de arbodiensten die wij hebben geadviseerd. Zijn er teveel klanten ontevreden en treedt er geen verbetering op? Dan zullen wij deze arbodienst niet langer adviseren.

 

 

Arbokiezer krijgt gemiddeld een score van4.41 over een totaal van 202 beoordelingen