Arbodienstverlening - maatwerkregeling of vangnetregeling?

arbodienst informatieVolgens de Arbowet is elke organisatie verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Of door een arbodeskundige of door een arbodienst. De verplichte aansluiting bij een arbodienst geldt niet meer wanneer aan de regels van de maatwerkregeling wordt voldaan.

Arbowet: Bedrijfsarts verplicht

De Arbowet stelt dat elke organisatie zich deskundig - door een arbodeskundige of door een arbodienst - moet laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Als gekozen wordt voor de maatwerkregeling, dan moet er ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen.

Maatwerkregeling - instemming personeel noodzakelijk

Een organisatie kan alleen voor een maatwerkregeling kiezen als de werknemers hiermee akkoord zijn. Daarvoor is overeenstemming nodig in de cao, of met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Als men het niet eens wordt, dan geldt automatisch de vangnetregeling.

Bij zowel de maatwerk- als de vangnetregeling moet een organisatie zich altijd laten ondersteunen bij:

  • toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief het Plan van Aanpak
  • ziekteverzuimbegeleiding
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • aanstellingskeuringen
  • Preventiemedewerker

Ook moet in elke organisatie een preventiemedewerker aanwezig zijn. Dit is een medewerker die zich binnen de organisatie bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Heeft een organisatie minder dan 25 werknemers heeft, dan kan de werkgever deze preventietaken zelf uitvoeren.

Aandachtspunten

Bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling kan de organisatie aanvullende diensten inkopen, zoals bijvoorbeeld werkplekonderzoek, conflictbemiddeling of psychologische begeleiding.

Het is voor de organisatie van belang goed geïnformeerd te zijn bij het maken van de keuze voor maatwerk of vangnet. Het is raadzaam met enkele arbodienstverleners in gesprek te gaan. Ook kunnen collectieve contracten die in de betreffende branche zijn afgesloten met een of meer arbodiensten/arbodeskundigen uitkomst bieden. Is de keuze gemaakt, dan is het zaak duidelijk te maken wat de verwachting is van de arbo-ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het arbobeleid of verzuimbeleid, of extra aandacht voor re-integratie.

Onze arbodienst selectietool helpt jou bij het vinden van de drie best passende arbodiensten voor jouw organisatie.

Bron: Arboportaal