Bel ons: 06 371 986 45 of 06 110 008 18

Aanbesteding Arbodienstverlening - wanneer aanbesteden?

Bent u op zoek naar een arbodienst en wilt u binnenkort gaan aanbesteden?
Arbokiezer kan u ondersteunen bij het volledige aanbestedingstraject voor het vinden van de meest geschikte arbodienstverlener.

2B-diensten

Arbodienstverlening is een typisch Nederlands product. Praktisch gezien is het voor een niet Nederlands(talig) bedrijf onmogelijk om arbodienstverlening in Nederland te leveren. Ze kennen immers de specifieke arbowetgeving niet en spreken de taal niet. Daarom geldt voor producten en diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidsbemiddeling  de bijlage 2B van Richtlijn 2004/18/EG. Dit is een zogenaamd verlicht Europees regime. Dit betekent dat u voor dit type producten of diensten geen volledige EU-aanbesteding procedure hoeft te volgen.

Welke procedure bij aanbesteden arbodienst verlening?

Arbodienstverlening valt dus onder de 2B procedure van de aanbestedingswet. De specifieke voorschriften die gelden voor een 2B-procedure vindt u in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Bij dit type dienst (2B-diensten (zonder een duidelijk grensoverschrijdend belang)) wordt meestal een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure gebruikt, waarbij u drie offertes opvraagt bij geschikte leveranciers.

Arbokiezer ondersteunt regelmatig organisaties bij dergelijke onderhandse aanbestedingen. Klanten die gebruik maken van dit type aanbestedingen zijn bijvoorbeeld Gemeenten, Centra Werk en Inkomen of Zorginstellingen.

Onderhandse aanbesteding en Arbokiezer
Arbokiezer selecteert aan de hand van uw wensen en eisen op basis van ruim 50 meeste relevante criteria, eventueel aangevuld met uw eigen aanvullende specificaties, de 3 meest geschikte arbodienstverleners voor uw organisatie. Deze aanbieders worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding.

U ontvangt van ons persoonlijk advies, een uitgebreid rapport, een vergelijkingsoverzicht, maatwerkoffertes en documentatie die u op een transparante wijze helpen uw keuze te maken. Op basis van dit rapport voert u vervolgens gesprekken met de geselecteerde aanbieders. Met onze uitgebreide rapportage en de gesprekken kunt u achteraf eenvoudig uw keuze verantwoorden.

Voor meer informatie bel met Bob Zeegers - 06 11 000 818 of Marco de Zeeuw - 06 – 37 19 86 45

Gebruik van procedure motiveren

U moet de technische specificaties van de opdracht in uw aanbestedingsdocumenten opnemen. Ook dient u achteraf de Europese Commissie via TenderNed op de hoogte brengen van de resultaten van de procedure.

Het vooraf aankondigen in het EU-publicatieblad is dus niet noodzakelijk. Wel dient u als aanbestedende dienst op objectieve gronden te kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet de keuze voor een 2B-procedure op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren.

Uitzondering: Duidelijk grensoverschrijdend karakter

Gaat het om een 2B-dienst met wel een duidelijk grensoverschrijdend karakter, dan moet de opdracht wel  op enigerlei wijze vooraf bekend maken.